Prima pagină   »  Activități   »  Publicații

Publicații

   

Publicațiile științifice ale colaboratorilor științifici ai rezervației

Rezultatele științifice obținute ca rezultat al cercetărilor întreprinse pe teritoriul rezervației sunt publicate în diverse reviste științifice, pliante, broșuri, culegeri și monografii. 

 

Jardan Natalia. Some aspects of the strictly protected area's flora within the „Codrii” Reserve. In: Материалы II Международной научно-практической конференции. Сохранение лесных экосистем: Проблемы и пути их решения, 27–31 мая 2019 г. Киров, 2019, p. 209-213.

Pînzaru P., Jardan N. Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) – specie nouă în flora Rezervației Științifice „Codrii” din Republica Moldova. In: Mat. Conf. șt. naționale cu participare internaţională 27 – 28 septembrie 2019. ”Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective”. Vol. I. Șt. Exacte și ale Naturii și Didactica Șt. Exacte  și ale Naturii. Chișinău: Tipografia UST, 2019, p. 45-48. 

Pavel Pînzaru, Olga Ioniţa, Natalia Jardan. Geranio Pratensi-Cirsietum Cani ass. nova Pinzaru, Ionita & Jardan (Filipendulion Segal ex Westhaff et Den Held 1969) in the Republic of Moldova. JPlant Develop. 26: 147-159. https://doi.org/10.33628/jpd.2019.26.1.147

Barcari EcaterinaЭкологическое состояние почв в Заповеднике «Кодрий». În: Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională. Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2018, 24-27 septembrie 2018, or. Севастопол, p.131-134.

Barcari EcaterinaНекоторые свойства слитых почв под дубом скальным заповедника «Кодрий». În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Леса России: политика, промышленность, наука, образование, 23-24 mai 2018, or.Sanct-Peterburg, Rusia, p.64-68.

Barcari Ecaterina. Studierea factorilor de mediu din zona strict protejată a Rezervației ”Codrii”. În: Analele ICAS. Chișinău, 2018, p. 95-104.

Jardan NataliaThe floristical diversity of the zone with integral protection from the "Codrii" Reserve. In: The journal of Botany. Chișinau, vol. X, nr.1(16), 2018, p. 22-32.

Jardan Natalia, Gogu Vitalie. Diversitatea floristică a staţiunilor forestiere din Rezervaţia „Codrii”. În: Anale ICAS. Chișinău, 2018, p. 40-47.

Manic GheorgheContributions to knowledge of Pteromalides (Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae) in the northern part of the Republic of Moldova. In: The scientific symposium. Biology and Sustainable Development. Bacau, 2018, p.31.

Manic Gheorghe. Complexul parazitoid al cinipidului Neuroterus Quercusbaccarum (Hymenoptera, Cinipidae) ce se dezvoltă pe frunze de stejar. In: International Symposium. Functional ecology of animals. Chisinau, 2018, p. 253-258.  

Manic Gheorghe, Jardan NataliaDefolieri cauzate de Chrysolina fastuosa Scopoli (Coleoptera, Chrysomelidae) la Rumex confertus Willd. în lunca inundabilă din Rezervaţia „Codrii”. În: Anale ICAS. Chișinău, 2018, p. 92-94.

Barcari Ecaterina. Водный режим лесных почв Заповедника «Кодрий» In: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Леса России: политика, промышленность, наука, образование, 24-26 mai 2017, or. Sanct-Peterburg, Rusia, p.432-435.

Barcari Ecaterina. Почвы Заповедника «Кодрий». Состояние, проблемы, перспективы. In: Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională. Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2017, 11-15 septembrie 2017, or. Севастопол, p.73-77.

Barcari Ecaterina. Dinamica umidității și temperatura solului sub cvercineele Codrilor Centrali. In: Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională „Solul și îngrășămintele în agricultura contemporană” 6-7 septembrie 2017, Chișinău, p.252-254.

Gogu Vitalie. The peculiarities of ecological reconstruction in partial derivative stands. În: International scientific symposium “Conservation of plant diversity”. Chișinău, 2017, p. 29.

Gogu Vitalie. Ecological restoration of partially derived forest stands in „Codrii” Reserve. In: Journal of Botany. Chișinău, 2017, vol. IX, nr. 2(15), p. 50-57.

Gogu Vitalie. Characteristics of the treatments with repeated cuttings in the restoration of totally derived stands. In: Journal of Botany. Chișinău, 2017, vol. IX, nr. 2(15), p. 58-63.

Jardan Natalia. The percent of the female flowers of pedunculate oak develop into mature acorns. In: International scientific symposium ”Conservation of plant diversity”. Chișinău, 1-3 June 2017, 5th edition, p.37.

Jardan Natalia. The factors affecting the acorn production of Pedunculate Oak (Republic of Moldova). In: Scientific annals of the Danube Delta Institute. Tulcea, România, 2017, vol. 23.

Barcari Ecaterina. Regimul de umiditate al solurilor evoluate sub cvercineele Rezervaţiei „Codrii”. În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. 14-15 septembrie 2016, Chişinău, p. 441-443.

Barcari Ecaterina. Результаты исследования почвенного покрова Заповедника «Кодрий». În: IV Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională. Puşcino, regiunea Moscova, 17-20 octombrie 2016, c. 32-36.

Gogu Vitalie. Regenerating stands as a basis for ecological reconstruction in “Codrii” Natural Reserve. În: Buletin științific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. 2016.

Jardan Natalia. Contributions to the knowledge of glades flora from the "Codrii" Reserve. În: Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Chișinău, 2016, p. 6-10.

Manic Gheorghe, Ionel Andriescu Mircea Mitroiu. A new european species of Spathopus Ashmead (Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae). In: Materialele conferinţei a IX-a Zoologilor. Chişinău 12-13 octombrie 2016. p. 144-145.

Manic GheorgheNotes on the pteromalids fauna (Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae) of Reserve Plaiul Fagului. In: Lucrările Conferinţei internaţionale „Muzeul şi cercetarea ştiinţifică” Ediţia a 23-a. Muzeul Olteniei Craiova. Studii şi Comunicări, Ştiinţele Naturii. Tom.32. No 1,  8-10 septembrie 2016, p. 77-79.

Barcari Ecaterina. The influence of soil moisture regim on oaks from Central Codrii. Internaţional Scientific Symposium  „Conservation of Plant Diversity". Dedicated to the 65 th anniversary of the Botanical Garden (Institut) of the Academy of Sciences of Moldova, 28-30 september 2015, Chisinau, Republic of  Moldova, p.13.

Gogu Vitalie. Peculiarites of stands regeneration in the ecological reconstruction process in the "Codrii" Reserve. Conservation of plant diversity. International Scientific Symposium. Chisinau, 28-30 september, 2015, p.23.

Jardan Natalia. Synanthrope plants from "Codrii" Reserve. Conservation of plant diversity. International Scientific Symposium. Chisinau, 28-30 september, 2015, p.31.

Jardan Natalia. Flora Rezervației "Codrii" (plante vasculare). Teză de dr. în șt. biologice. Chișinău, 2015. 186 p.

Jardan Natalia. Bioecological characterisation of vascular flora of „Codrii" Reserve. In: Journal of botany. Vol.VII, nr. 2(11). Chişinău, 2015, p. 50-53.

Manic Gheorghe. Revizuirea speciilor de pteromalide a genului Halticoptera Spinola 1814 (Hymenoptera, Pteromalidae), în Republica Moldova. În: Materialele Simpozionului ştiinţific Internaţional, Protecţia plantelor-realizări şi perspective, Chişinău 27-28 octombrie 2015, p. 79-80.

Palancean Alexei, Gogu Vitalie. Classification of forest stands of the national forestry fund depending on influence of human element. In: Journal of Botany. Chisinau, 2015, vol. VII, nr.1(10), p. 82-87.

Jardan Natalia. The vascular flora of "Codrii" Reserve. Conservarea diversităţii plantelor. Simpozion ştiinţific internaţional. Chişinău, 22-24 mai, 2014, p. 57-58.

Manic Gheorghe. Cinipidele galigene ce se dezvoltă pe frunze de stejar. În: Materialele Simpozionului internaţional dedicat aniversării a 75-ani a Profesorului Andrei Munteanu. Chişinău, 2014, p.161-163.

Ursu A., Marcov I., Barcari E., Gogu V., Jardan N. Rarități pedologice în Codrii Moldovei. În: Mediul ambiant. Î.S. F.E.P. „Tipografia centrală",  nr. 4(76) august, 2014, p. 13-15.

Barcari Ecaterina, Gogu Vitalie. Ghidul pedologic al Rezervaţiei „Codrii". „Cernoziomurile Moldovei - evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lor". Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională dedicată aniversării a 60 ani de la fondarea Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo". Chişinău, 12-13 septembrie 2013, p.64-70.

Jardan Natalia, Gogu V. Flora vasculară de pădure din Rezervaţia „Codrii". În: Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Vol. 18 (31), 2013, p.17-31.

Manic Gheorghe. Contribution to the knowledge of the pteromalids (Hymenoptera, Pteromalidae) from "Codrii" Natural reserve. În: Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii. Conferinţa internaţională „Muzeul şi cercetarea ştiinţifică". Muzeul Olteniei, Craiova, Tom. 29 nr.1. Craiova, 2013, p. 171-173.

Palancean Alexei, Gogu Vitalie. The argumentation of the expediency of undertaking environmental reconstruction works in the "Codrii" Natural Reserve. In: Journal of Botany. Chisinau, 2013, vol. V, nr.2(7), p. 19-26.

Jardan Natalia, Negru A. Cerastium L. species in the flora of the republic of Moldova. Conservarea diversităţii plantelor. Simpozion ştiinţific internaţional. Chişinău - Iaşi, 16-19 mai, 2012, p. 189-195.

Manic Gheorghe. Revizuirea speciilor de pteromalide a genului Homoporus Thomson 1878 (Hymenoptera, Pteromalidae) în Republica Moldova. În: Materialele Simpozionului ştiinţific Internaţional, Protecţia plantelor-probleme şi perspective. Chişinău 30-31 octombrie 2012, p. 152-155.

Barcari Ecaterina. Monoliţii de soluri din Muzeul Rezervaţiei „Codrii". În: Materialele Simpozionului Internaţional. Chişinău, 17-19 noiembrie 2011, p.135.

Jardan Natalia. Plantele rare din Rezervaţia „Codrii". În: Analele Agenţiei „Moldsilva". Chişinău: Agenţia „Moldsiva", 2011, vol. 1, p. 7-20.

Jardan Natalia. The vascular flora of the „Codrii" reserve's meadow. In: Acta Horti Botanici Bucurestiensis. Bucureşti, 2011, p. 63-70.

Jardan Natalia, Negru A. Taxoni noi în flora Rezervaţiei „Codrii". Simpozionul ştiinţific internaţional Rezervaţia „Codrii": Rezervaţia „Codrii" 40 ani. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 29-30 septembrie, 2011, p.203-204.

Manic Gheorghe, Andriescu Ionel. Genul Sphegigaster Spinola, 1811 (Hymenoptera, Pteromalidae) în Republica Moldova. În: Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional Rezervaţia Codrii-40 de ani. Lozova, 29-30 septembrie 2011, p.250-255.

Manic Şt., Barcari Ecaterina. Rezervaţia „Codrii" la 40 ani. În: Materialele Simpozionului Internaţional. Chişinău, 17-19 noiembrie 2011, p.11

Negru A., Jardan Natalia. Flora. În: Conspectul diversităţii biologice. Rezervaţia "Codrii". Ştiinţa, 2011, p. 78 - 184.

Sturza N. Noi completări la lista speciilor de plante din Rezervația "Codrii". În: Materialele Simpozionului Științific  Internațional, Rezervația "Codrii" - 40 ani. Chișinău, Știința, 2011, p. 376-378.

Sturza N. Specie nouă din genul Crepis L. (C. pulchra) în flora Republicii Moldova. În: Materialele Simpozionului Științific  Internațional, Rezervația "Codrii" - 40 ani. Chișinău, Știința, 2011, p. 378-380.

Ursu A., Barcari Ecaterina. Rolul factorilor pedogenetici în formarea şi răspândirea solurilor rezervaţiei „Codrii". În: Analele Agenţiei „Moldsilva". Chişinău, 2011, p.21-35.

Ursu A., Barcari Ecaterina, Marcov I. Solurile vertice în Rezervaţia „Codrii". În: Materialele Simpozionului Internaţional. Chişinău, 17-19 noiembrie 2011, p.411.

Ursu A., Barcari Ecaterina. Solurile rezervaţiei „Codrii". Tipografia AŞM, Chişinău-Lozova, 2011, 82 p.

Ursu A., Barcari Ecaterina. Rezervația "Codrii" la 40 ani de activitate. Prezentare pedogeografică. În: Mediul ambiant, nr.6(60) 2011, p.21-27. 

Jardan Natalia, Negru A. Flora vernală a Rezervaţiei Ştiinţifice „Codru". În: Mediul Ambiant. Î.S.F.E.P. Tipografia centrală, 2010, p. 10-14.

Manic Gheorghe. Diversitatea şi Ecologia pteromalidelor din Republica Moldova, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2010. 264 p.