Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria și biodiversitatea

Istoria și biodiversitatea

   

Istoria. Activităţi de protecţie a biodiversității în cadrul teritoriului actualei Rezervaţii „Codrii" au fost întreprinse şi înainte de instituirea rezervaţiei. În anul 1926 Membrii Societăţii Experimentatorilor şi Iubitorilor Naturii din Basarabia au propus spre rezervare 13 sectoare valoroase de pădure din Basarabia, printre care şi pădurea Căpriana-Lozova. Al. Borza, cunoscutul savant - botanist, profesorul universităţii din Cluj-Napoca, a vizitat aceste păduri şi în lucrarea "Ocrotirea monumentelor naturii din Basarabia" propune sub ocrotire unele suprafeţe de păduri valoroase. Aceste obiecte au fost declarate monumente ale naturii Basarabiei prin Hotărârea Consiliului de Miniştri a României din 19 iulie 1937.

În legea "Despre ocrotirea naturii şi folosirea raţională a bogăţiilor naturale ale R.S.S. Moldoveneşti" adoptată de către Consiliul de Miniştri a RSSM în ianuarie 1959, s-a decis de a rezerva mai multe obiective printre care şi 3 rezervaţii silvice: Căpriana, Lozova şi Rădenii Vechi.

Rezervația "Codrii" ocupă un loc deosebit printre ariile protejate din Republica Moldova și este prima rezervație creată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri din 27.09.1971, în scopul conservării celor mai reprezentative sectoare de păduri tipice zonei din Podișul Central al Codrilor. Rezervația a fost instituită grație oamenilor de știință și Mișcării de Ocrotire a Naturii, pe o suprafață de 2740 ha. În cadrul rezervației a fost delimitată zona strict protejată cu suprafața de 723 ha. Situată la 49 km spre nord-vest de Chișinău în apropierea com. Lozova, r-nul Strășeni, cu următoarele coordonate geografice ale sediului central: Lat. N47o06'09" şi Long. E28o21'40".

În perioada anilor 1971-1982 suprafaţa rezervaţiei a fost extinsă. Conform Hotărârii Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr. 5 din 8 ianuarie 1975 „Cu privire la luarea sub protecţia statului a unor complexe şi obiecte naturale pe teritoriul RSS Moldoveneşti" au fost alipite 2272 ha de pădure din Ocolul Silvic Lozova al Gospodăriei Silvice de Stat Străşeni. Prin Hotărârea Sovietului Miniştrilor RSSM nr. 451 din 6 noiembrie 1982 a fost alipit un teritoriu cu suprafaţa de 15 ha din contul sovhozului - fabrică Lozova.

Pentru reducerea impactului antropic asupra obiectelor şi complexelor din rezervaţie, prin Hotărârea Sovietului Miniştrilor RSSM nr. 110 din 22 martie 1985 a fost stabilită zona de protecţie pe teritoriul adiacent rezervaţiei cu suprafaţa de 12300 ha.

În 1998 conform Legii privind Fondul ariilor naturale protejate de stat Rezervației "Codrii" i s-a atribuit statut de rezervație științifică.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 150 din 02.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva", structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, rezervaţia ştiinţifică „Codrii" are statut de rezervaţie naturală și este gestionată de Agenția „Moldsilva".

Biodiversitatea. Teritoriul rezervaţiei are un statut special de protecție, delimitat în două zone funcţionale:

zona strict protejată - care are o suprafaţă de 720 ha şi constituie nucleul rezervaţiei. Ea cuprinde sectoarele cu habitatele speciilor de animale şi plante rare cu valoare universală din punctul de vedere al ştiinţei şi al conservării lor. În limitele acestei zone se interzice orice gen de activitate, cu excepţia cercetărilor ştiinţifice şi de protecţie. Aici omul este un simplu observator. El nu influenţează în nici un fel procesele naturale. E zona cercetărilor;

zona de tampon - cu o suprafaţă de 4450,7 ha care înconjoară zona strict protejată, îndeplinind funcţia de limitare a impactului activităţii umane. Ea reprezintă formaţiuni silvice asemănătoare cu cele pe care le înconjoară, însă necesită reconstrucţii ecologice, ştiinţific argumentate, în vederea dezvoltării fireşti a ecosistemelor naturale.

Cu scopul reducerii impactului antropic asupra ecosistemului forestier a fost creată zona de tranziţie, în jurul zonei de tampon a teritoriului rezervației, având o suprafaţă de 12300 ha, care cuprinde teritorii cu o rază de până la 2 km şi reprezintă masive agricole private sau publice. În această zonă se permit toate genurile de activitate economică care nu contravin specificului ecosistemelor naturale. Detalii_privind_biodiversitatea_rezervatiei.docx