vezi mai mult

ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI 2023
11.09.2023     
 
Localizarea incendiului din s. Ciuciuleni
23.08.2023     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Acțiuni Comune de Împădurire a Moldovei
04
12.2021
Acțiuni Comune de Împădurire a Moldovei
   
 
La data de 3 decembrie, în cadrul Rezervației „Codrii”, a avut loc evenimentul „Acțiuni Comune de Împădurire a Moldovei” cu participarea peședintei Republicii Moldova Maia SANDU. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului în parteneriat cu Președinția.
În contextul necesității extinderii suprafețelor împădurite pentru creșterea capacității țării noastre de adaptare la schimbările climatice și angajamentelor asumate în cadrul convențiilor internaționale la acest subiect, Ministerul Mediului a venit cu un apel de consolidare a forțelor, exprimându-și viziunea sa la acest subiect și setând pașii concreți ce trebuie întreprinși pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
Președinta Republicii Moldova, doamna Maia SANDU:
„Programul Național de Împădurire este o prioritate a țării. Acesta prevede creșterea suprafeței pădurilor cu cel puțin 100.000 ha. Împădurirea va preveni degradarea solurilor și alunecărilor de teren, consolidând stabilitatea ecologică, restabilind calitatea aerului și accesul la apă potabilă în țară. Implementarea programului fiind o parte importantă a eforturilor Republicii Moldova de a reduce efectele schimbărilor climatice și de a trece la un model de dezvoltare economică durabilă. Contăm pe sprijinul partenerilor de dezvoltare în acest efort. Soluțiile pentru problemele ecologice pot fi găsite în abordări comune și eforturi solidare, în beneficiul tuturor cetățenilor”, a subliniat Președinta Maia SANDU.
Ministra Mediului Iuliana CANTARAGIU s-a referit la faptul că în contextul presiunilor ecologice pe care le exercită activitatea umană, privind global, țara noastră este mică și, prin urmare și impactul pe care îl generează este mai mic, este adevărat, dar pentru restabilirea sistemică a echilibrului climatic fiecare contribuție contează mult. Ministerul Mediului și-a trasat trei mari priorități pentru următorul mandat: extinderea terenurilor împădurite nu doar în și în afara Fondului Forestier, dar va realiza și o reformă a Fondului. „Pădurea trebuie privită în alt mod. Un copac este o valoare care aduce un echilibru natural, nu este doar lemn: „Ceea ce plantăm azi nu este atât pentru generația noastră, este pentru copiii noștri. În acest context, vă îndemn să ne unim eforturile, investindu-ne cunoștințele, abilitățile și resursele noastre”, a subliniat Ministra Mediului Iuliana CANTARAGIU.
Delegația UE în Republica Moldova, Gintautas BARANAUSKAS, a menționat că transpunerea Legislației UE în Republica Moldova pentru un viitor mai durabil și prosper este unica cale.
Secretara de Stat a Ministerului Mediului Iordanca-Rodica IORDANOV a precizat, pentru a întâmpina riscurile schimbărilor climatice țara noastră s-a aliniat Planului strategic privind biodiversitatea care prevede plantarea a minimum 100.000 ha timp de 10 ani. Una din provocări pentru îndeplinirea acestei sarcini fiind determinarea acelor suprafețe de terenuri declarate degradate ce nu pot fi folosite în activități agricole. Acestea trebuie întoarse în mediul natural. Întrucât au fost identificate care sunt greșelile admise anterior de fostele conduceri, pentru a le exclude din sistem, trebuie stabilite mecanisme, regului noi de gestionare, administrare a acestor terenuri, a subliniat Secretarul de Stat Iordanca-Rodica IORDANOV. De asemenea este importantă readucerea pădurilor autohtone. Secretarul de Stat Iordanca-Rodica IORDANOV a adus mulțumiri Băncii Mondiale, Ambasadei Suediei și Ambasadei Austriei, care susțin ariile protejate de stat și s- arătat optimistă că atunci când există și obictive specifice ce țin de cadrul normativ și există un potențial -mediul academic, sectorul asociativ, agenții economici-pot fi înregistrate succese.
Vadim Stângaci, directorul Agenției Moldsilva, în calitate de gazdă a evenimentului, a mulțumit invitaților pentru participare, exprimându-și convingerea că există un potențial imens pentru împădurire.
Vicotria Covali, directror adjunct Agenția Moldosilva, a trecut în revistă mai multe etape legate de despădurirea țării. Printre multiplele cauze, una ar fi faptul că speciile autohtone cum este stejarul și gorunul au fost înlocuite de salcâm. Astăzi suprăfața împădurită constituie 381 mii ha. Conform hartei realizate de Agenția Moldosilva cele mai mari păduri se atestă în Hâncești, Orhei, Strășeni, Călărași, Ungheni.
Procesul de degradare a pădurilor este păgubos prin faptul că diminuează atât cantitatea, cât şi calitatea beneficiilor pe care acestea le-ar putea oferi populației locale și mediului înconjurător. Stoparea acestui proces are o importanță deosebită pentru protecția mediului și păstrarea biodiversității.
Aurel Lozan biologist, activist civic
Este de părerea că sunt necesare modificările cadrului normativ cu privire la obligativitatea APL de a împăduri terenurile degradate. Expertul consideră, cu referire la păduri, că proprietatea privată este puțin dezvoltată în Moldova. Proprietatea publică Moldsilva deține 80% din teritoriul împădurit, comparativ cu țările europene unde 50% din păduri aparțin sectorului privat. Domnul Lozan a explicat că până se va ajunge la indicii de 25% de teritoriu împădurit, există un parcurs și niște precondiții pentru atragerea sctorului privat. De exemplu, unele terenuri abandonate sunt acoperite de vegetație spontană pe care rămâne doar s-o păstrăm. S-a calculat un potențial de 210.000 ha de teren care ar putea fi utilizat pentru plantarea pădurilor. De asemenea, există inovațiuni tehnice care ar înlocui forța de muncă umană pentru accelerarea termenilor preconizați pentru procesul de împădurire. Este doar nevoie de identificat resurse financiare pentru implementarea Programului Național de Împădurire.
Evenimentul s-a desfășurat într-o formă interactivă. Președinta Maia SANDU a pus întrebări Agenției Moldsilva care vor fi măsurile concrete în luptă cu corupția? A propus să fie creată o linie fierbinte unde cetățenii ar putea raporta exploatarea abuzivă a pădurilor.
Directorul Agenției Moldsilva domnul Stângaci a răspuns că privind combaterea tăierilor ilicite de copaci, în viitorul apropiat vor fi instalate panouri informaționale mobile, unde va fi indicat dacă tăierile sunt autorizate sau nu, va crea grupuri mixte de lucru cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
Privind insuficiența cadrului legal actual, Ministra Mediului Iuliana CANTARAGIU și-a exprimat părerea că aceste măsuri sunt necesare pentru o creștere a încrederii cetățenilor și a asigurat, cadrul normativ se va modifica și ajusta astfel ca să nu mai existe haos în procesul de eliberare a autorizațiilor pentru tăiere, haos care a existat până a prelua mandatul de Ministru al Mediului.
La finalul evenimentului, Prședinta Maia SANDU alături de echipa de la Ministerul Mediului și de reprezentanții corpului diplomatic, a participat la plantarea puieților de stejar în Rezervația Științifică „Codrii”.