vezi mai mult

Crearea populației de Euonymus nanus Bieb.
07.10.2022     
 
Activități de conservare a biodiversității
03.10.2022     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Participarea colaboratorilor științifici ai Rezervației "Codrii" la Simpozionul Internațional "Delte și Zone Umede", Tulcea, România
19
05.2017
Participarea colaboratorilor științifici ai Rezervației "Codrii" la Simpozionul Internațional "Delte și Zone Umede", Tulcea, România
   
 

În perioada 18-21 mai curent, la Tulcea, România se desfășoară  Simpozionul Internațional de comunicări științifice "Delte și Zone Umede". Evenimentul este organizat de Institutul de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării și are ca scop realizarea unui schimb de experienţă între specialiştii implicaţi în conservarea şi managementul zonelor umede de interes naţional şi internaţional, precum şi identificarea priorităţilor în domeniul conservării biodiversităţii şi dezvoltării durabile a deltelor şi zonelor umede. Din delegația Republicii Moldova fac parte specialiștii pe arii protejate din cadrul Agenției „Moldsilva" și reprezentanții secției știință ai rezervațiilor: „Codrii", „Plaiul Fagului", „Prutul de Jos".

 Conform organizatorilor, lucrările simpozionului cuprind patru secțiuni, acoperind mai multe domenii de cercetare, biodivestitate, și conservarea naturii: factori de mediu, reconstrucție ecologică și impact antropic: resurse naturale și socio-economice: GIS&modelare sisteme.

 Simpozionul a ajuns la cea de-a 25 ediție și a devenit tradițional pentru acest institut, în acest an 100 de cercetători participanți din mai multe țări vor prezenta ultimele realizări efectuate, atât în Delta Dunării, cât și în alte zone umede de interes internațional pentru fundamentarea științifică a managementului acestor arii protejate.

 Agenda manifestării conține prezentări în plen, o masă rotundă cu tema Managementul Rezervației Biosferei Delta Dunării, 24 comunicări orale și 35 de postere desfășurate pe parcursul a două zile, în cea de-a 3 zi de simpozion va avea  loc o aplicație practică în Rezervația Biosferei Delta Dunării.